O PROGRAMU

CT vyšetření nabízíme jak pro pacienty s žádankou od lékaře, tak i bez ní.

Vyšetření probíhá na CT přístroji s funkcí redukce dávky rentgenového záření tak, aby vyšetření pro organizmus bylo co nejšetrnější. O případné přípravě k vyšetření a o případné potřebě nitrožilní aplikace kontrastní látky bude vždy klient předem informován.

Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal, případně je instruován k zadržení dechu, nádechu či výdechu. Celé vyšetření je nebolestivé a trvá přibližně 5-10 minut.

Vyšetření CT vám zajistíme v našem smluvním zařízení v Nemocnice Hořovice. 

Pro větší pohodlí při vyšetření, nabízíme automaticky sluchátka proti hluku.

VYŠETŘENÍ CT S ŽÁDANKOU

Vyšetření počítačové tomografie (CT) zajišťujeme na základě lékařského doporučení, které vystavuje ošetřující lékař dle výsledků klinického vyšetření.

VYŠETŘENÍ CT BEZ ŽÁDANKY

V případě, že nemáte žádanku, zprostředkujeme vyšetření u specialisty, který vám při zjištěné indikaci žádanku na vyšetření CT vystaví.

Pokud nebudete k vyšetření CT indikován(a), bude vám následně vrácen poplatek za zajištění CT vyšetření.

Mozek
CT mozku

Provádí se při cévních mozkových příhodách, při úrazech, při podezření např. na nádor nebo jiný nitrolební patologický útvar. Současně lze posoudit i okolní zachycené tkáně.

Ucho
CT pyramid

Slouží k zobrazení zejména zánětlivých nebo nádorových procesů v oblasti spánkové kosti a ucha.

Dutiny
CT VDN (vedlejších nosních dutin), obličejového skeletu, hypofýzy

Pomáhá odhalit chronické nebo akutní záněty, nádory a úrazy.

Krk
CT krku (včetně CT štítné žlázy)

Pomáhá k diagnostice při podezření na tumor a jejich staging, při uzlinovém syndromu, při zánětlivém procesu.

HRUDNÍK
CT hrudníku (včetně mediastina)

Provádí se při poranění hrudníku, při diagnostice nemocí plic, cév a uzlin hrudníku, jako jsou tumory, záněty a systémová onemocnění.

PÁTEŘ
CT zvolených úseků krční, hrudní, bederní páteře a SI skloubení (většinou max. 3 segmenty)

Vyšetřujeme zejména pro degenerativní onemocnění páteře, jako např. zúžení páteřního kanálu, výhřez ploténky, při traumatických stavech.

BŘICHO
CT břicha, CT malé pánve (případně CT břicha i malé pánve) včetně cílenějších indikací vybraných orgánů

Vyšetření orgánů dutiny břišní a retroperitonea, orgánů malé pánve i celé břišní stěny se využívá pro diagnostiku a staging nádorů a případných metastáz, pro zánětlivé stavy vč. abscesů, k verifikaci cyst, cévních malformací a břišních hernií. Monitorujeme akutní a chronickou pankreatitidu. CT pánve pomáhá odhalit u žen onemocnění dělohy a vaječníků, u mužů onemocnění prostaty a semenných váčků.

LEDVINY
CT ledvin a vývodných močových cest

Využívá se k diagnostice složitých cyst, nádorů, kamenů ve vývodném systému a komplikovaných zánětů ledvin.

TENKÉ STŘEVO
CT enterografie

Vyšetření kliček tenkého střeva se zobrazením průběhu lumen a stavu střevní stěny – se požívá při odhalení Crohnovy choroby, nádorů tenkého střeva, intermitentní střevní obstrukce.

TLUSTÉ STŘEVO
CT kolografie

Umožňuje zobrazit stěnu tlustého střeva při podezření na nádor, zánět nebo jinou patologii střevní stěny. Používá se zejména tam, kde provést klasickou koloskopii je z různých důvodů komplikované. Nelze při ní provést odběr vzorku. Výhodou je relativní komfort, minimalizace rizika pro pacienta a též zobrazení střevní stěny v celé její tloušťce a v neposlední řadě i ostatních orgánů v dutině břišní, jako např. stav uzlin.

PÁNEV
CT břicha, CT malé pánve (případně CT břicha i malé pánve) včetně cílenějších indikací vybraných orgánů

Vyšetření orgánů dutiny břišní a retroperitonea, orgánů malé pánve i celé břišní stěny se využívá pro diagnostiku a staging nádorů a případných metastáz, pro zánětlivé stavy vč. abscesů, k verifikaci cyst, cévních malformací a břišních hernií. Monitorujeme akutní a chronickou pankreatitidu. CT pánve pomáhá odhalit u žen onemocnění dělohy a vaječníků, u mužů onemocnění prostaty a semenných váčků.

CÉVNÍ ŘEČIŠTĚ
CT cévního řečiště

Tzv. angiografie je důležitá v diagnostice poruch prokrvení orgánů. Zobrazují se cévní zúžení až uzavření nebo naopak rozšíření včetně diagnostiky prasklé cévní výdutě. Vyšetřují se mozkové tepny, krkavice, cévy plicního oběhu, aorta, břišní tepny (včetně ledvinných), tepny horních i dolních končetin a kontrolují se pooperační stavy.

SVALY, KLOUBY, KOSTI
CT skeletu

V jakékoliv lokalizaci pomáhá diagnostikovat traumatické, degenerativní, nádorové i zánětlivé změny.

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

Příprava závisí na indikacích a charakteru vyšetření. Před některými vyšetřeními je nutná příprava v podobě pití vody nebo vyšetřovacího roztoku, většinou s obsahem kontrastní látky.

Podle charakteru vyšetření je doba tohoto pití od 15 minut až po 2 hodiny, většinou však do 1 hodiny. Pokud je potřeba nitrožilní aplikace kontrastní látky, je potřeba přijít nalačno, tj. lačnit nejméně 6 hodin.

Užíváte-li např. ranní léky, poraďte se před tím s ošetřujícím lékařem. Malé množství vody pro zapití nezbytných léků je umožněno.

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

Vyšetření probíhá na CT přístroji s funkcí redukce dávky rentgenového (tj. ionizujícího) záření tak, aby vyšetření pro organismus bylo co nejšetrnější. Při vyšetření dětí se dávka snižuje ještě výrazněji.

V případě těhotenství nebo možnosti tohoto stavu je nutné na to upozornit již lékaře, který vyšetření indikuje. Pokud je i přesto vyšetření nutné, je potřeba na to upozornit i přímo radiologa před CT vyšetřením.

Při vyšetření je pak nutné, aby se klient nepohyboval. Pohyby těla výrazně zhoršují až znemožňují hodnotitelnost skenů.

Při některých vyšetřeních bude klient instruován ke spolupráci, jako například „nadechněte se a zadržte dech“,„dýchejte“ a podobně.

VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ

Po vyšetření klient bez nitrožilní aplikace kontrastu může odejít. Pokud byl kontrast aplikován, odebere se klient do čekárny a dle instrukcí tam vyčká určený čas ke kontrole, zda nenastala případná alergoidní reakce. Až poté je kanyla ze žíly odstraněna.

Výsledek vyšetření vás sdělí lékař indikující k vyšetření. Výsledek je znám do 3 dnů.