Klientská karta Business obsahuje Komplexní preventivní program a mnoho dalších benefitů. Cílem vyšetření je zjištění vašeho celkového zdravotního stavu a vyloučení významných změn vedoucích k možnému onemocnění. 

Karta může sloužit i jako benefit pro zaměstnance, přičemž náklady, spojené s platbou péče v rámci firemních benefitů, jsou daňově uznatelné.

Klientská karta Business má platnost jeden rok od zakoupení a je nepřenosná.


SOUBOR VYŠETŘENÍ:

 • Komplexní preventivní program
 • vystavení dokladu o pracovní neschopnosti
 • lékařská konzultace před cestou do zahraničí
 • přístup k lékařům ostatních specializací a k dalšímu vyšetření
 • péče zajištěna dle časových možností klienta
 • přednostní objednání na požadovaná vyšetření
 • navazující péče a vyšetření
 • zajištění doprovodu a koordinace veškeré zdravotní péče
 • zdravotní péče poskytovaná ve vyčleněné ambulanci
 • zajištění nadstandardního pokoje během hospitalizace po dobu 7 dnů během jednoho kalendářního roku
 • hrazení regulačního poplatku za pohotovostní ošetření
 • výběr jakéhokoliv očkování z nabídky do výše 3 000 Kč
 • e-mailový servis do 24 hodin v pracovních dnech
 • možnost vystavení receptu na základě předchozí péče
 • sleva do lékárny 7%
 • bezplatné parkování během celého kalendářního roku