Cílem je zařazení pacienta do ASA skóre, zhodnocení náročnosti výkonu (malé, střední a velké - dle délky výkonu a předpokládaných krevních ztrát) a pacientových kardiovaskulárních, plicních a metabolických rezerv a jejich případného vlivu (kompenzace tlaku, glykémie, výživy apod.). 

Předoperační vyšetření zajišťujeme v Nemocnici Hořovice, Rehabilitační nemocnici Beroun a v AKESO POLIKLINICE v Praze.


Předoperační vyšetření zahrnuje:

 • laboratorního vyšetření (dle typu výkonu)
 • EKG vyšetření
 • RTG srdce a plic
 • fyzikální vyšetření interním nebo praktickým lékařem
 • zajištění doprovodu
 • příjemné a nové prostředí
 • minimální čekací doby na vyšetření
 • respektování vašich časových možností
 • jeden telefonní kontakt a e-mail pro vyřízení vašeho požadavku
 • individuální přístup zdravotnického i nezdravotnického personálu
 • bezplatné parkování na parkovišti před areálem nemocnice po dobu vyšetření

Doplňková vyšetření:

 • konsiliární vyšetření specialistou dle charakteru onemocnění
 • spirometrie u plicních onemocnění
 • spirometrie v zatažení
 • echokardiografie u srdečních vad a šelestů
 • sedimentace erytrocytů, CRP
 • kontrola kardiostimulátoru
 • při speciálních výkonech: krevní skupina, krevní obraz, krevní protilátky, INR, APPT
Léky, které je nutné vysadit před operačním výkonem

 • betablokátory - nevysazovat
 • metformin - 2 dny
 • Warfarin - 5 dnů (event. přejít na nízkomolekulární heparin)
 • rivaroxaban (Xarelto) - 48 hodin
 • dabigatran (Pradaxa) - 2 – 4 dny
 • apixaban (Eliquis) - 48 hodin
 • clopidogrel - 5 dnů
 • selegilin - 3 týdny
 • hormonální antikoncepce - 1 měsíc               

Odstup operačního výkonu po prodělaném infektu

 • lehčí typ (katar horních dýchacích cest, nachlazení apod.) - 2-3 týdny
 • těžší typ (záněty plic apod.) - 4-6 týdnů

Předoperační vyšetření 2 500 Kč

Předoperační vyšetření
pro zákroky nehrazené zdravotní pojišťovnou

Cena na vyžádání dle požadavku vašeho operatéra