Vyšetření spánku je prováděno během jedné noční hospitalizace pomocí systému Mini-Screen Plus a je poskytováno pouze pro dospělé pacienty. V případě pozitivního nálezu je možné zajistit jak konzervativní, tak chirurgickou léčbu poruch dýchání.
Po dobu vyšetření / hospitalizace můžete využít bezplatné parkování na parkovišti před areálem nemocnice.

Spánkové apnoe se klinicky projevují řadou příznaků. Kromě chrápání a zástav dechu to jsou: nekvalitní přerušovaný spánek, ranní bolesti hlavy a sucho v ústech, nadměrná denní spavost, snížená psychická či fyzická výkonnost a poruchy koncentrace. Dále se podílí na vzniku nebo zhoršení kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, zejména hypertenze, ischemické nemoci srdce, cévních mozkových příhod, obezitě, diabetes, hyperlipidemie, aj. Statisticky je prokázaná u apnoiků i kratší délka života.

Vyšetření ve spánkové laboratoři vám zajistíme ve smluvním zařízení v Nemocnici Hořovice.