O PROGRAMU

Duševní zdraví je základem celkové pohody a kvality života. V našem partnerském Centru duševní rehabilitace zajišťujeme širokou škálu psychiatrických služeb, které propojují moderní lékařské postupy s přívětivým a podporujícím prostředím. Procházíte akutními problémy nebo dlouhodobě čelíte psychickým výzvám? Jsme tu, abychom vám poskytli odbornou péči a podporu.

CO U NÁS LÉČÍME

Naše lékařská péče je zaměřena na individuální potřeby každého pacienta a pokrývá široké spektrum psychiatrických obtíží. Ať už potřebujete akutní nebo ambulantní péči, psychoterapeutickou podporu nebo denní stacionář, jsme připraveni nabídnout vám kvalitní a komplexní léčbu.

V rámci specializované péče se zaměřujeme na léčbu obtíží jako jsou depresivní stavy nebo bipolární porucha, fobické a úzkostné stavy včetně panických atak, poruchy spánku nebo závislosti. Věnujeme se také léčbě ADHD, poruch osobnosti, syndromu vyhoření nebo duševním změnám ve starší dospělosti.

PRŮBĚH PÉČE O PACIENTA

Po vstupním vyšetření sestaví lékař společně s multidisciplinárním týmem a pacientem individuální léčebný plán dle potřeb pacienta, který je průběžné vyhodnocován a případně upravován. Individuální plán je sestaven z nabídky zdravotních, komplementárních a apartmánových služeb.

Zdravotní služby

 • Denní konzultace s lékařem
 • Konzultace s psychologem
 • Konzultace s koordinátorem péče
 • Denní konzultace a péče zdravotní sestry

Komplementární terapie

 • Tvůrčí terapie - arteterapie, muzikoterapie, teatroterapie v individuální nebo skupinové formě
 • Neurostimulační metody - chronobiologická fototerapie, repetitivní transkraniální magnetická stimulace, transkraniální stimulace stejnosměrným proudem
 • Fyzioterapie - fyzioterapeutická cvičení individuální nebo skupinovou formou, masáže
 • Pohybové terapie - individuální nebo skupinovou formou

Hotelové služby

 • Jednolůžkový nebo dvoulůžkový apartmán vybavený vlastní kuchyňkou a koupelnou a prostornou terasou s možností ubytování rodinných příslušníků
 • Vstup do wellness s bazénem a saunou
 • Parkování přímo v budově Centra duševní rehabilitace
 • Jídelníček sestavený nutričním poradcem

Při plánování, během pobytu a v procesu ukončení pobytu na apartmánech je k dispozici osobní koordinátor péče, který je součástí multidisciplinárního týmu.

NADSTANDARDNÍ UBYTOVÁNÍ A HOTELOVÉ SLUŽBY

Celá budova Centra duševní rehabilitace je moderně zařízený komplex s unikátním prostorem propracovaným do  posledního detailu. Budova je vybavena  světelným systémem, který napomáhá ke správnému nastavení cirkadiánních rytmů. Terapeutické místnosti jsou tématicky zařízené tak, aby odpovídaly nejvyšším požadavkům kvality terapeutických služeb.

Centrum duševní rehabilitace je možné se ubytovat v jedno nebo dvoulůžkových apartmánech s nadstandardním vybavením, jako je vlastní kuchyně,  velká soukromá terasa, moderní polohovací lůžka, televize nebo Wi-Fi. Psychoeterapeutické, tvůrčí a pohybové terapie probíhají v designových moderně vybavených prostorách. V rámci apartmánového ubytování lze využívat wellness s bazénem a saunou, fitness, knihovnu a kavárnu.

SOUKROMÍ A DISKRÉTNOST

Soukromí v průběhu léčby považujeme za velmi důležité. Poskytujeme prostor, který patří pouze pacientovi a umožňuje mu se uvolnit a věnovat svým potřebám. V případě zájmu nabízíme pobyt a služby v plně anonymním režimu.

KDO SE O VÁS BUDE STARAT

Naši vysoce kvalifikovaní odborníci jsou připraveni vám poskytnout individuální péči při řešení různých psychických výzev. S důrazem na vaše specifické potřeby vám budou oporou na cestě k dosažení a udržení duševního zdraví.

MUDr. Martin Hollý, MBA CENTRUM DUŠEVNÍ REHABILITACE BEROUN Martin Hollý je významný český sexuolog a psychiatr. Klinické zkušenosti získával na psychiatrickém oddělení nemocnice ve slovenském Trenčíně, od roku 1996 v pražských Bohnicích. V letech 2008 - 2022 působil jako ředitel největší psychiatrické instituce v pražských Bohnicích. Podílel se na tvorbě Strategie reformy psychiatrické péče a její implementaci. V letech 2013 - 2016 byl předsedou Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Vedle organizační práce a implementace strategických plánů se věnuje klinické práci v ambulanci. V posledních letech je také zaměstnán v Národním ústavu duševního zdraví jako metodik inovativního projektu v oblasti sexuologie.
...
MUDr. Pavel Doubek, Ph.D. CENTRUM DUŠEVNÍ REHABILITACE BEROUN Pavel Doubek je český psychiatr s dlouholetou praxí v léčbě akutních duševních onemocnění, v konziliární psychiatrii a v chronobiologické léčbě. Klinické zkušenosti získával v letech 1994 – 2023 na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od roku 2001 až do současnosti je odborným asistentem v oboru psychiatrie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje výzkumným i klinickým aplikacím chronobiologické léčby a zejména chronobiologické fototerapie v léčbě duševních poruch. Také je garantem předatestačního vzdělávání lékařů v psychofarmakologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
...
MUDr. David Pánek, Ph.D. CENTRUM DUŠEVNÍ REHABILITACE BEROUN David Pánek je neurolog a psychosomatik s přesahem do integrativní medicíny. Kromě dlouhodobé klinické praxe byl v letech 2002 – 2022 odborným asistentem na katedře fyzioterapie FTVS UK, kde vedl výzkumnou laboratoř se zaměřením na neurofyziolocké aspekty pohybového chováni. Od roku 2021 je současně zaměstnán v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na odděleni kognitivních systémů a neurovědy, kde spolupracuje na vývoji neurokognitivních tréninkových programů. V průběhu celé své klinické praxe se snaží integrovat biopsychosocialní přístupy s fyzioterapeutickými a hlubinně psychoanalytickými. V neurofyziologické oblasti se zabývá elekroencefalografií, biofeedbackovými a neurostimulačními metodami.
...
MUDr. Matěj Kasal CENTRUM DUŠEVNÍ REHABILITACE BEROUN Matěj Kasal je zkušený psychiatr, který pracoval na různých pozicích v oblasti psychiatrické péče. Své klinické zkušenosti získal v Ústřední vojenské nemocnici a v Centru duševního zdraví, kde se věnoval širokému spektru psychiatrických služeb, včetně konziliární péče, akutní psychiatrie, psychoterapie, terénní a ambulantní péče. Jeho současné zaměření zahrnuje akutní psychiatrickou péči, s důrazem na naléhavé stavy, jako jsou těžké depresivní a úzkostné poruchy, schizofrenie a jiná psychotická onemocnění. Také má zkušenosti s krizovou intervencí u pacientů s obtížně zvládnutelným chováním nebo sebevražednými myšlenkami. MUDr. Kasal je rovněž autorem řady odborných článků v českých i zahraničních publikacích, ve kterých se věnuje tématům hraniční poruchy osobnosti, léčbě neklidu a využití umělé inteligence v psychiatrii.
...
MUDr. Tereza Petrásková, Ph.D CENTRUM DUŠEVNÍ REHABILITACE BEROUN MUDr. Tereza Petrásková je atestovaná psychiatrička se specializací v oboru psychiatrie pro dospělé i dětské a dorostové psychiatrie. Na Univerzitě Karlově získala Ph.D. v oboru Lékařské psychologie a psychopatologie, kde se věnovala výzkumu kognitivní dezorganizace a náhledů u schizofrenie. Kromě toho absolvovala několik psychoterapeutických výcviků. MUDr. Petrásková má rozsáhlé pracovní zkušenosti z několika zdravotnických institucí, včetně Psychiatrické nemocnice Bohnice, Fakultní Thomayerovy nemocnice, My Clinic a dalších. Její profesionální přístup a schopnost pracovat v různých prostředích psychiatrické péče ji činí respektovanou odbornicí v oboru. Zabývá se péčí o pacienty všech věkových skupin a využívá širokou škálu terapeutických technik, aby dosáhla co nejlepších výsledků v léčbě duševních poruch.
...
Move left
Move right

Multidisciplinární tým je složen z odborných zdravotních, psychoterapeutickcých a fyzioterapeutických profesionálů, jejichž úzká spolupráce zajišťuje komplexitu a propojenost odborných služeb.

CENTRUM DUŠEVNÍ REHABILITACE

Centrum duševní rehabilitace Beroun je nejmodernější psychiatrické pracoviště, které se specializuje na komplexní péči o duševní zdraví. Je unikátním zařízením, ve kterém je kladen důraz na kvalitu léčebné péče, multidisciplinární spolupráci a uplatnění nejnovějších postupů. Léčebná péče je založena na profesionalitě personálu, jeho vstřícnosti, pochopení a podpoře v rámci multidisciplinárního přístupu využívajícího moderní metody a technologie v podpoře duševního zdraví.

Centrum poskytuje pacientům maximální komfort v podobě nadstandardně vybavených luxusních apartmánů s možností ubytování blízkých osob. Pacienti mohou přímo v budově využít bazén, saunu nebo fitness centrum pro terapeutické pohybové aktivity. Dále mají možnost navštěvovat tvůrčí terapie jako např. arteterapie, muzikoterapie,  teatroterapie či další teraputické aktivity v moderní keramické dílně. Volný čas se dá trávit návštěvou knihovny nebo kavárny.

Mám zájem o psychiatrickou péči

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*