Nezjištěná srdeční dysfunkce jakékoliv etiologie, či porucha srdečního rytmu, může vážně ohrozit zdraví mladého sportovce. Komplexní preventivní kardiologické vyšetření umožní tuto dysfunkci rozpoznat a efektivně nastavit diagnostický a léčebný algoritmus.

Vyšetření se provádí v našich smluvních zařízeních v Hořovicích a v Praze. 


DĚTSKÝ PREVENTIVNÍ KARDIOLOGICKÝ PROGRAM:

 • klinické vyšetření dětským kardiologem
 • elektrokardiografie (EKG - 12 svodů vč. záznamu s popisem)
 • echokardiografické vyšetření (ECHO)
 • pulzní oxymetrie
 • zajištění doprovodu
 • příjemné a nové prostředí
 • minimální čekací doby na vyšetření
 • respektování vašich časových možností
 • jeden telefonní kontakt a e-mail pro vyřízení vašeho požadavku
 • individuální přístup zdravotnického i nezdravotnického personálu
 • bezplatné parkování na parkovišti před areálem nemocnice, či v budově Coral Office Parku po dobu vyšetření 

ELEKTROKARDIOGRAM:

 • EKG - 12 svodů vč. záznamu s popisem (k dispozici do 7 pracovních dní)

Při zjištění odchylek spolupracujeme s pracovišti provádějící rozšířenou diagnostiku.