Součástí tohoto vstupního fyzioterapeutického vyšetření je komplexní kineziologický rozbor, zahrnující pohovor a zhodnocení obtíží s ohledem na váš aktuální zdravotní stav. Na základě vyšetření fyzioterapeut doporučí další potřebná vyšetření a navrhne postupy, jejichž cílem je odhalit příčinu vašich potíží.

V případě objednání pro dítě mladší 10 let nás prosím kontaktujte prostřednictvím naší klientské linky.

Fyzioterapeutické vyšetření je prováděno výhradně zdravotníkem/fyzioterapeutem v našem smluvním zařízení - AKESO POLIKLINICE v Praze.


OBLASTI VSTUPNÍHO VYŠETŘENÍ:

  • současné problémy pohybového aparátu
  • prodělané úrazy a problémy pohybového aparátu
  • pracovní zátěž – fyzická náročnost práce, pracovní poloha, časová náročnost práce během dne, pracovní prostředí
  • sportovní zátěž – vykonávané sporty v současnosti i v minulosti, intenzita tréninku
  • stres – vystavení organismu stresu v zaměstnání nebo v soukromém životě