O PROGRAMU

Magnetická rezonance představuje moderní a vysoce efektivní diagnostickou metodu umožňující detailní zobrazení anatomických oblastí lidského těla.

MR vyšetření nabízíme jak pro pacienty s žádankou od lékaře, tak i bez ní.

Průměrná doba samotného vyšetření se pohybuje od 20 do 40 minut, v závislosti na druhu a způsobu vyšetření.

Vyšetření vám zajistíme v našich smluvních zařízeních v Rehabilitační nemocnici Beroun, AKESO POLIKLINICE v Praze a Onkologickém a radiologickém centru Multiscan v Pardubicích.

Po uhrazení poplatku vám můžeme nabídnout termín již do 24 hodin.

Pacientům, kteří trpí obavami z uzavřených prostor, nabízíme v diagnostickém centru speciální brýle s audiovizuálním programem, které zvyšují komfort během vyšetření.

 

Tato unikátní technologie zároveň podstatně usnadňuje a zpříjemňuje vyšetření u malých dětí.

VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ S ŽÁDANKOU

Vyšetření magnetickou rezonancí (MR) zajišťujeme na základě lékařského doporučení, které vystavuje ošetřující lékař dle výsledků klinického vyšetření.

VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ BEZ ŽÁDANKY

V případě, že nemáte žádanku, zprostředkujeme vyšetření u specialisty, který vám při zjištěné indikaci žádanku na vyšetření MR vystaví.

Pokud nebudete k vyšetření MR indikován(a), bude vám následně vrácen poplatek za zajištění MR vyšetření.

Mozek
Magnetická rezonance mozku

Slouží k posouzení patologických strukturálních změn mozku. Nádorová a zánětlivá onemocnění mozku, následky úrazů hlavy, bolesti hlavy, cévní onemocnění mozku, zároveň také k posouzení efektu terapie u nádorových a zánětlivých onemocnění (například roztroušená skleróza)

Vyšetření se provádí v AKESO POLIKLINIKA, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.

KRK
Magnetická rezonance krku

Kompletní ORL diagnostika, vývojové anomálie ORL oblasti, tumory krku.

Vyšetření se provádí v AKESO POLIKLINIKA, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.

Prsa
Magnetická rezonance prsu

Vyšetření se provádí pro vyloučení přítomnosti karcinomu. Zajišťujeme i kontrolu prsních implantátů.

Vyšetření se provádí v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.

Páteř
Magnetická rezonance páteře

Diagnostikuje degenerativní onemocnění páteře. Např. výhřez ploténky, traumatické změny, nádory v páteřním kanálu, metastatické postižení obratlů a zánětlivých, nádorových a degenerativních onemocnění míchy.

Vyšetření se provádí v AKESO POLIKLINIKA, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.

BŘIŠNÍ ORGÁNY
Magnetická rezonance břicha

Slouží k zobrazení břišních orgánů (játra, slinivka, ledviny) dále provádíme MRCP - jedná se o vyšetření žlučových cest.

Vyšetření se provádí v AKESO POLIKLINIKA, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.

STŘEVA
Magnetická rezonance enterografie (vyšetření střev)

Vyšetření tenkého střeva (např. u Crohnovy choroby).

Vyšetření se provádí v AKESO POLIKLINIKA, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.

PROSTATA
Magnetická rezonance prostaty

Nejdůležitější doplněk k biopsii, díky které se určuje rozsah nádorového onemocnění.

Vyšetření se provádí v AKESO POLIKLINIKA nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.

PÁNEV
Magnetická rezonance pánve

Provádíme MR rekta, tlustého střeva, kostí a pánve. U žen pomáhá odhalit onemocnění dělohy a vaječníků, u mužů pomáhá k odhalení onemocnění prostaty

Vyšetření se provádí v AKESO POLIKLINIKA, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.

CÉVNÍ ŘEČIŠTĚ
Magnetická rezonance cévního řečitě (MRA)

Sleduje průtoky cév a odhaluje patologické struktury na cévách (např. MRA mozku, dolních končetin, aorty).

Vyšetření se provádí v AKESO POLIKLINIKA, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.

SVALY, KLOUBY, KOSTI
Magnetická rezonance muskuloskeletálního aparátu

Zobrazení svalů, kloubů a kostí. Lze tedy odhalit drobné léze - (poranění menisků, vazů, chrupavek), obtížně diagnostikovatelné zlomeniny, detekce zánětlivých i nádorových změn skeletu a v neposlední řadě i vyšetření kloubů - ramenního, loketního, zápěstního, kyčelního, kolenního, hlezenního a malých kloubů ruky.

Vyšetření se provádí v AKESO POLIKLINIKA, Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan.

OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VYŠETŘENÍ

MR vyšetření nemohou podstoupit osoby:

S kardiostimulátory (vyjma MR kompatibilních kardiostimulátorů), pacienty s MR kompatibilním kardiostimulátorem nevyšetřujeme
S dalšími elektronickými prostředky (neurostimulátor, kochleární implantát)
S pooperačními cévními svorkami v mozku (pokud neurochirurgem není potvrzeno, že užitý materiál je MR kompatibilní)
S kovovými cizími předměty v oku (špony)
S inzulínovou pumpou

Ostatní omezení:

Nedoporučujeme vyšetřovat ženy v prvních třech měsících těhotenství
Kojící ženy lze na MR vyšetřit (v případě nutnosti podání kontrastní látky obdrží pacientka podrobné informace od personálu magnetické rezonance)
Pacienti s kloubními náhradami, kovovými svorkami v těle, umělými srdečními chlopněmi či šrouby nebo dlahami mohou podstoupit MR vyšetření, pokud jsou uvedené předměty v těle déle než 6 týdnů.

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

Je vhodné, aby byl zachován dostatečný příjem tekutin, tzn. pacient by neměl přijít na vyšetření dehydratován.

Magnetická rezonance využívá silné magnetické pole, které působí na kovové feromagnetické předměty v těle. Z toho důvodu před každým MR vyšetřením musí být vyplněn a podepsán. Dotazník k MR vyšetření slouží k ověření prodělaných operací a výkonů.

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

Většina vyšetření se provádí vleže na zádech, pouze v některých specifických případech i vleže na břiše. Pacient leží v úzkém prostoru po dobu cca 20-30 minut. Hluk doprovázející vyšetření je tlumen použitím sluchátek nebo špunty do uší. Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal, případně dostává mikrofonem pokyny k nádechu či zadržení dechu.

U části MR vyšetření se podává nitrožilně nejodová kontrastní látka - buď v rámci zvoleného protokolu nebo se doplňuje cíleně k upřesnění nálezu.

Nabízíme tři zdravotnická zařízení se špičkovým vybavením pro magnetickou rezonanci.

VÝSLEDEK VYŠETŘENÍ

Popis magnetické rezonance je k dispozici do 3 dnů, výsledek Vám bude sdělen ošetřujícím lékařem, který MR vyšetření indikoval.