Klientská karta Entry nabízí pro klienty nadstandardní péči po celý kalendářní rok. Karta může sloužit i jako benefit pro zaměstnance, přičemž náklady, spojené s platbou péče v rámci firemních benefitů, jsou daňově uznatelné.

Zdravotní služby v rámci Klientské karty Entry jsou sestaveny s cílem zajištění nejlepší zdravotní péče po celý rok, při zachování plného soukromí klienta. 

Klientská karta Entry má platnost jeden rok od zakoupení a je nepřenosná.


ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:

  • zprostředkování 5 zdravotních vyšetření v nejkratším možném čase
  • přístup k lékařům ostatních specializací a k dalšímu vyšetření
  • péče zajištěna dle časových možností klienta
  • vystavení dokladu o pracovní neschopnosti
  • minimální čekací doba mezi vyšetřeními
  • zajištění doprovodu a koordinace veškeré zdravotní péče
  • hrazení regulačního poplatku za pohotovostní ošetření
  • e-mailový servis do 24 hodin v pracovních dnech
  • možnost vystavení receptu na základě předchozí péče
  • bezplatné parkování na parkovišti během celého kalendářního roku