Zajišťujeme implantaci totálních endoprotéz kyčelních a kolenních kloubů, včetně revizních operací. V rámci ortopedického programu vám zajistíme vyšetření ortopedem, vyšetření na magnetické rezonanci (v případě indikace lékařem) a následné kontrolní vyšetření lékařem.

Vyšetření vám zajistíme v našem smluvním zařízení v AKESO POLIKLINICE v Praze.


SOUBOR VYŠETŘENÍ:

 • Vstupní vyšetření ortopedem
  - důkladná anamnéza shrnující všechny údaje o klientovi
  - fyzikální vyšetření ortopedem: vyšetření pohledem – aspekce, vyšetření pohmatem – palpace, měření obvodu a délek končetin, vyšetření pohyblivosti kloubů, vyšetření svalové síly
 • Vyšetření magnetickou rezonancí 
  - zajišťujeme na základě lékařského doporučení. Lékařské doporučení (žádanku) vystaví lékař na základě klinického vyšetření.
 • Kontrolní vyšetření u ortopeda
  - vyhodnocení výsledků z magnetické rezonance a doporučení dalšího postupu

 • příjemné a nové prostředí
 • minimální čekací doby na vyšetření
 • respektování vašich časových možností
 • jeden telefonní kontakt a e-mail pro vyřízení vašeho požadavku
 • individuální přístup zdravotnického i nezdravotnického personálu
 • parkování v budově Coral Office Parku po dobu vyšetření