Ortopedie je lékařský obor zabývající se léčbou poruch a onemocnění pohybového aparátu. Ortopedické vyšetření se provádí při vadném držení těla, bolestech kloubů, při léčbě zranění a úrazů pohybového aparátu. Slouží k hodnocení vrozených i získaných poruch kloubů nebo páteře.

Zajišťujeme implantaci totálních endoprotéz kyčelních a kolenních kloubů, včetně revizních operací. Vstupní vyšetření pro indikaci operace je nutné absolvovat v Nemocnici Hořovice. Přijímáme pacienty ze všech regionů bez nutnosti jakéhokoliv doporučení. 

Vyšetření vám zajistíme v našich smluvních zařízeních Nemocnice Hořovice a AKESO POLIKLINICE v Praze.


SOUBOR VYŠETŘENÍ:

 • důkladná anamnéza shrnující všechny údaje o klientovi
 • fyzikální vyšetření ortopedem:
  • vyšetření pohledem – aspekce
  • vyšetření pohmatem – palpace
  • měření obvodu a délek končetin
  • vyšetření pohyblivosti kloubů
  • vyšetření svalové síly
 • příjemné a nové prostředí
 • minimální čekací doby na vyšetření
 • respektování vašich časových možností
 • jeden telefonní kontakt a e-mail pro vyřízení vašeho požadavku
 • individuální přístup zdravotnického i nezdravotnického personálu
 • parkování před areálem nemocnice nebo v budově Coral Office Parku po dobu vyšetření

DOPLŇKOVÁ VYŠETŘENÍ (PO KONZULTACI S LÉKAŘEM):

 • zobrazovací metody (RTG, sonografie, CT, MR)
 • rehabilitace

Doplňková vyšetření lze objednat v návaznosti na absolvování ortopedického vyšetření.