V České republice dlouhodobě stoupá výskyt zhoubných nádorů. Moderní vyšetřovací metody však mohou včas odhalit zhoubné bujení a mohou vám tak zachránit život.

Vyšetření v rámci Onkologického preventivního programu pro muže jsou zacílena především na nádory zažívacího traktu, prostaty a plic – tedy na nádorová onemocnění, která postihují muže nejčastěji. Pozornost je však samozřejmě věnována i všem ostatním malignitám.

Včasné odhalení nádorového onemocnění znamená včasnou léčbu a větší naději na trvalé vyléčení.

Program je rozdělen do 2-3 dnů. Vyšetření se provádí v našem smluvním zařízení v Hořovicích.


ONKOLOGICKÝ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO MUŽE NAD 45 LET

SOUBOR VYŠETŘENÍ:

 • vstupní vyšetření klinickým onkologem
 • kolonoskopické vyšetření
 • rentgenové vyšetření hrudníku
 • ultrazvukové vyšetření dolní a horní poloviny břicha
 • závěrečné hodnocení klinickým onkologem
 • zajištění doprovodu
 • příjemné a nové prostředí
 • minimální čekací doby na vyšetření
 • respektování vašich časových možností
 • jeden telefonní kontakt a e-mail pro vyřízení vašeho požadavku
 • individuální přístup zdravotnického i nezdravotnického personálu
 • bezplatné parkování na parkovišti před areálem nemocnice po dobu vyšetření

DOPLŇKOVÁ VYŠETŘENÍ (PO KONZULTACI S LÉKAŘEM):

 • gastroskopické vyšetření
 • CT (počítačový tomograf) hrudníku
 • CT (počítačový tomograf) břicha
 • CT (počítačový tomograf) malé pánve

Doplňková vyšetření lze objednat v návaznosti na absolvování preventivního onkologického programu. Pro objednání kontaktujte klientské centrum.