Augmentace řeší jednak vrozenou poruchu vývoje jednoho nebo obou prsu a jednak získané změny velikosti prsu v průběhu života. Prsy se zvětšují vložením silikonových implantátu, které obsahují silikonový gel. Výkon se provádí v celkové narkóze a trvá asi 1 – 1,5 hod. Způsob zavedení implantátu je vždy individuálně předem dohodnout s pacientkou, tak jako velikost a tvar vložek. 

 

Cena výkonu je závislá na druhu použitých implantátů.

Nabízíme rozšířené možnosti financování - zaplaťte předem pouze 50 % částky a zbytek si rozdělte do 5 splátek, splatných vždy ke konci daného měsíce. 

Pokyny před operací

Pacientka nesmí minimálně 1 měsíc před operací úžívat léky ovlivňující srážlivost krve.

Je třeba počítat minimálně se 14 dny volna kvůli hojení a regeneraci ran a organismu.

Pacient nesmí v den operace trpět žádným jiným onemocněním.

V den před operací od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit.

Operace

Výkon se provádí v celkové narkóze a trvá asi 1 – 1,5 hod. Způsob zavedení implantátu je vždy individuálně předem dohodnout s pacientkou, tak jako velikost a tvar vložek.

Řez je veden v podprsní rýze, kde je jizva malá avšak patrná. Implantát se vkládá buď pod prsní žlázu či pod velký prsní sval.

Pooperační období

Ambulantní kontroly jsou nutné v prvních 8 až 10 dnech po operaci. Následné kontroly jsou po 1 měsíci, 3 měsících, 6 měsících a 12 měsících po operaci, kdy pacientka přichází na kontroly po dohodě s lékařem. Počet ambulantních kontrol určuje operatér dle stavu.

Po dobu 5 dní po operaci je třeba, aby pacientka ležela na lůžku, vstává jen na toaletu a k jídlu.

Aby implantáty setrvali na místě a dobře se vhojily, jsou fixovány z vnějšku elastickou náplastí přes hrudník.

Masáže prsů se provádí podle pokynů operatéra. Jsou totiž dobrou prevencí proti vytvoření tuhého vazivového pouzdra kolem implantátu, jež může vzniknout jako reakce na cizí těleso. Riziko podobné reakce je u námi používání implantátu sice minimální, ale vyloučit se nikdy nedá a statistiky dokazují, že masáže mohou této komplikaci předcházet.